YenirApp
 

Kullanıcı Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları


HİZMET SÖZLEŞMESİ VE KULLANIM KOŞULLARI


 • 1. TARAFLAR


İşbu Hizmet Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları (“Sözleşme”), 


 • Caferağa Mahallesi, Cemal Süreya Sokak, 20/6,  Kadıköy  34710, İstanbul adresinde mukim, Yenir Teknoloji Anonim Şirketi(“YENİR”)  


ile 


 • Uygulama’yı kullanmak üzere işbu Sözleşme hükümlerini kabul ederek, Kullanıcı olarak kaydolan kullanıcı (“KULLANICI”) 


arasında akdedilmektedir.


İşbu Sözleşme’de YENİR ve KULLANICI ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.


ŞÖYLE Kİ;


YENİR, KULLANICI’ların çevrimiçi olarak ürün araştırması yaparak sisteme üye işyerlerinden yiyecek ve içecek sipariş talebinde bulunabildiği, pazar yeri niteliğinde Yenir isimli mobil uygulama ile kullanıcılara hizmet sunmaktadır.


KULLANICI, Uygulama’yı kullanmak üzere ve Uygulama aracılığı ile YENİR’in sistemine kaydolmuştur.


Buna göre Taraflar, Uygulama’nın kullanım haklarına ilişkin olarak işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşulları kabul etmektedir.


 • 2. TANIMLAR


KULLANICI

:

Uygulama’dan faydalanmak için kullanıcı olarak kaydolan ve/veya giriş yaparak kullanan gerçek kişi, kurum veya kuruluşu ifade eder.

Hesap

:

Uygulama’nın kullanımı için Kullanıcı’ya açılan özel üyelik anlamına gelir.

Mücbir Sebepler

:

İşbu Sözleşme’nin 8. maddesinde kendisine verilen anlamı ifade eder.

Online Ödeme Sistemi

:

Ödeme hizmetinin verilmesi için üçüncü kişiler tarafından sunulan, sipariş edilen Ürün bedelinin KULLANICI’nın girdiği kredi kartı bilgilerine uygun olarak otomatik olarak tahsil edilmesini sağlayan sistemi ifade eder.

Sözleşme

:

İşbu Hizmet Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları’nı ifade eder.

Uygulama

:

Tüm fikri ve sınai hakları YENİR’e ait olan ve Yenir ismi verilmiş, kullanıcıların çevrimiçi olarak ürün araştırması yaparak sisteme üye işyerlerinden yiyecek ve içecek sipariş talebinde bulunabildiği, pazar yeri niteliğindeki mobil uygulamayı ve uygulama ile sağlanan hizmetlerin tümünü ifade eder.

Ürün(ler)

:

Uygulama’da yer alan seçenekler arasından, KULLANICI tarafından seçilen ve Üye İşyeri tarafından, KULLANICI’ya sunulan yiyecek ve içecek ürünlerini ifade eder.

Üye İşyeri

:

YENİR ile arasında geçerli bir sözleşme bulunan ve Uygulama üzerinden yiyecek ve içeceklerini satışa sunan ürün ve hizmet sağlayıcıları ifade eder.

YENİR

:

Yenir Teknoloji Anonim Şirketi’ni ifade eder. • 3. SÖZLEŞME’NİN KONUSU


İşbu Sözleşme’nin konusu; KULLANICI’nın Uygulama’dan ve Uygulama üzerinden verilen hizmetlerden faydalanmasına ilişkin hüküm ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.


 • 4. TARAFLAR’IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ


  • 4.1. Kullanım Koşulları


  • 4.1.1. İşbu Sözleşme’de, teknik yenilikler ve yasal düzenlemelerde yapılabilecek değişikler dahil herhangi bir nedenle zaman zaman güncelleme yapılması gerekebilir. Söz konusu güncellemeler işbu Sözleşme’ye dahildir ve bu Sözleşme ile birlikte yorumlanacaktır. Bu nedenle, KULLANICI www.yenirapp.com adresinde, Sözleşme’nin en güncel haline her zaman ulaşma imkânına sahiptir. Her halde, değişiklikler hakkında KULLANICI usulüne uygun şekilde bilgilendirilecek ve onaya tabi hususları içeren değişiklik ve güncellemelerde onayları alınacaktır. Değişiklik bildirimlerinin KULLANICI tarafından onaylanmaması halinde Uygulama’nın kullanımının işbu Sözleşme hükümlerine göre sona ermesi ve Uygulama’dan çıkış söz konusu olabilir.


  • 4.1.2. KULLANICI, Uygulama’dan faydalanabilmek için, kayıt formunu tam ve doğru olarak doldurarak Hesap açmayı ve kullanıcı adını ve şifresini girerek, Uygulama’ya giriş yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Uygulama’nın en uygun şekilde çalışması ve sonuç vermesi için KULLANICI tarafından verilerin Uygulama’ya tam, doğru ve hatasız girilmesi gerekir. Herhangi bir şekilde kasti olarak yanlış veya eksik bilgi beyanında bulunan KULLANICI, gerçek bilgilerini eksiksiz sağlayana kadar, YENİR bu KULLANICI’ya sağladığı Uygulama’yı durdurma hakkını saklı tutar. Ayrıca Hesap’ın yetkisiz olarak kullanıldığına dair işaretler varsa ve/veya Hesap’tan Uygulama’ya yetkisiz erişim sağlanmış veya sağlanmaya çalışılmışsa, YENİR Hesap’ı engelleyebilir veya askıya alabilir. 


  • 4.1.3. KULLANICI, Uygulama kapsamında sunulan hizmetlerden faydalanmak için sağladığı bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgileri derhal güncelleyecektir. Bu bilgilerin güncel olmaması nedeniyle Uygulama’ya erişim sağlanamamasından, yaşanabilecek gecikmelerden ve Uygulama’dan faydalanılamamasından YENİR sorumlu değildir.


  • 4.1.4. KULLANICI, kendisine YENİR tarafından yapılacak hizmet yenileme duyuruları dahil olmak üzere, her türlü bildirim için Uygulama’ya kayıt olurken bildirdiği iletişim bilgilerinin (e-posta, cep telefonu, telefon, vb.) kullanılacağını, bu iletişim bilgileri aracılığı ile kendisiyle iletişime geçilmesine muvafakatinin olduğunu kabul eder. İletişim bilgilerinin geçerli olması, alınan hizmetlerle ilgili yetkili bir kişiye ait olması ve güncel tutulması konusundaki tüm sorumluluk KULLANICI’ya aittir.


  • 4.1.5. KULLANICI, Üye İşyerleri ile Uygulama dışındaki bir kanaldan, YENİR’i aradan çıkararak Sözleşme konusu hizmetlerin sağlanmasına veya Ürünler’in satışına ilişkin herhangi bir anlaşma yapmayacağını, ödeme işlemini YENİR’i aradan çıkararak Uygulama dışında tamamlamayacağını ya da Üye İşyeri’ni bu yönde teşvik edici hareketlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. YENİR’in belirli bir KULLANICI için birden fazla kez tekrarlanan işlem iptalleri veya sair nedenlerle YENİR’i aradan çıkararak işlem gerçekleştirdiğine ilişkin şüphesi oluşması ya da herhangi bir şekilde bu durumun tespit edilmesi halinde, YENİR kendi takdirine bağlı olarak ilgili KULLANICI’nın üyeliğini askıya alabilecek ya da sonlandırabilecektir.


  • 4.1.6. KULLANICI, Uygulama üzerinde verilen tüm siparişlerin, yapılan alışverişlerin kişisel kullanım ve tüketim amaçlı olarak son kullanıcıya yapıldığını, tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.


  • 4.1.7. KULLANICI, Uygulama üzerinden Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca, tütün mamulleri ve alkollü içecek satışının yapılmadığını, Uygulama vasıtası ile bunları temine yönelik herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.


  • 4.1.8. Uygulama üzerinden verilen siparişlerde, teslimat Üye İşyeri menülerinin sipariş anındaki mevcudiyetiyle sınırlıdır. Ürünlerin Uygulama’da teşhir edilmesi bunların Üye İşyeri’nin stoğunda bulunduğu anlamına gelmeyebilir.


  • 4.1.9. Uygulama üzerinden satışa sunulan Üye İşyeri’ne ait Ürünler’in fiyat veya ürün özelliklerinde hata olması durumunda YENİR, KULLANICI’yı bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir. Uygulama üzerinden Üye İşyeri’nin satışa sunduğu ürünlerin içeriğine dair doğru ve dürüst açıklama yapılmasına dair YENİR gerekli özeni gösterecektir ancak Üye İşyeri’nin sipariş içeriklerine dair yaptıkları eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak problemlerden veya zararlardan YENİR sorumlu olmayacaktır.


  • 4.2. Teslimat, İade ve Cayma Hakkı


  • 4.2.1. Ürünler, Üye İşyeri’ne ait Uygulama’da belirtilen adreste KULLANICI tarafından teslim alınır. 


  • 4.2.2. KULLANICI, sipariş verdiği Ürünler’i Üye İşyeri tarafından belirtilen zaman aralığında Ürün’ün teslimi esnasında sipariş referans numarasını Üye İşyeri’ne ibraz etmekle yükümlüdür. KULLANICI, sipariş numarasını ibraz etmekten imtina etmesi veya siparişi zamanında teslim almaması halinde Üye İşyeri’nin sipariş konusu Ürün üzerinde dilediği gibi tasarrufta bulunabileceğini ve buna ilişkin olarak ücret iadesi de dahil olmak üzere Üye İşyeri’ne karşı herhangi bir talep ve iddiada bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder.


  • 4.2.3. KULLANICI ya da belirlediği alıcının sipariş ettiği Ürünler’i belirlenen zaman aralığında teslim almaması durumunda YENİR, hiçbir sorumluluk kabul etmez, bu durumda YENİR, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edilecektir. Bu nedenle, KULLANICI’nın Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün KULLANICI’nın kusurundan dolayı beklemiş olması ve/veya Ürün’ün teslim edilememesi nedeniyle YENİR’e iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de KULLANICI’ya aittir. YENİR, bu durumu suiistimal eden KULLANICI’ya hizmet vermeyi durdurabilir.


  • 4.2.4. İşbu Sözleşme kapsamında Uygulama üzerinden Üye İşyeri tarafından satışa sunulan Ürünler, çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallardan olduğu için, KULLANICI’nın ilgili mevzuat kapsamında tüketici olarak cayma hakkı bulunmamaktadır.


  • 4.3. Ödemeler 


  • 4.3.1. KULLANICI, sipariş konusu Ürün bedelini Uygulama üzerinden Online Ödeme Sistemi aracılığı ile ödeyecektir.


  • 4.3.2. KULLANICI, sipariş edeceği herhangi bir ürün için Uygulama üzerinden Online Ödeme Sistemi aracılığı ile ödemeyi yapmakla ödeme yükümlülüğünü ifa etmiş sayılır. Kendisinden sipariş teslimi esnasında veya sonrasında, bahşiş ödemesi yapılması hariç olmak üzere, herhangi bir ücret talep edilmez.


  • 4.3.3. Online Ödeme Sistemi kapsamında kullanılan kredi kartının, kart hamili haricinde, bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacağını kabul eder.


  • 4.3.4. KULLANICI’nın Uygulama’yı kullandığı cihazını kaybetmesi veya cihazın çalınması halinde, üçüncü kişiler Uygulama’da tanımlı kart bilgilerine erişemez. Ancak böyle bir durumda KULLANICI’nın YENİR’e bildirimde bulunması ve kartın kullanımına son vermesi gerekmektedir. Aksi takdirde üçüncü şahıslar Uygulama’yı kullanarak sipariş ödemesi yapmaya devam edebilirler. Böyle bir durumdan YENİR sorumlu tutulamaz.


  • 4.3.5. KULLANICI, Uygulama aracılığıyla YENİR tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sistem erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ile ilgili tüm sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul eder. Kredi kartı ya da diğer ödeme araçlarına ilişkin bilgileri üçüncü kişiler ile paylaşmamak, bu bilgileri üçüncü kişiler tarafından kullanılan Uygulama’ya tanımlamamak KULLANICI’nın sorumluluğundadır.


  • 4.3.6. Uygulama üzerinden KULLANICI tarafından verilen siparişlerde ücret iadesi ancak; (i) siparişin ilgili restorana iletilememesi veya restoranın aşırı yoğunluk, kurye bulunmaması, elektrik arızası, kaza gibi haller nedeniyle siparişi hazırlayabilecek ya da teslim edebilecek durumda olmaması nedeniyle siparişin zorunlu iptali; (ii) sipariş halen hazırlanmamış iken, KULLANICI’nın talebi ve Üye İşyeri’nin kabulü üzerine iptali; (iii) siparişin bir kısmının veya tamamının Üye İşyeri’nde mevcut olmaması nedeniyle siparişin kısmen veya tamamen zorunlu iptali; (iv) sipariş edilen ürünün teslimatının gecikmesi durumunda ilgili Üye İşyeri’nin onayı üzerine iptali; (v) yanlış, hasarlı, bozulmuş ya da ayıplı ürün nedeniyle iptali; ya da (vi) memnuniyetsizlik halinde Üye İşyeri’nin onayı üzerine gerçekleştirilecek iptali durumunda yapılacaktır.


 • 5 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI


  • 5.1. YENİR, KULLANICI’nın kişisel verilerinin korunmasına yüksek önem vermektedir.


  • 5.2. YENİR, işbu Sözleşme kapsamında veri işleyen sıfatı ile yalnızca işbu Sözleşme’nin ifası amacı ile ve kapsamında sunulan Uygulama vasıtasıyla vereceği hizmetler kapsamında, veri sorumlusu olarak KULLANICI’ya ait kişisel verileri işleyecek, kural olarak hizmetlerin ifası amacı haricinde, Uygulama dahilindeki kişisel verilere erişimi kesinlikle mümkün olmayacaktır. YENİR, Sözleşme’nin ifası için KULLANICI’ya ait kişisel verileri Üye İşyeri ile ve gerekli olduğu ölçüde üçüncü kişilere aktarabilecektir. YENİR tarafından kişisel verilerin Sözleşme’nin ifası amacı dışında işlenmesi, üçüncü kişilerle paylaşılması, reklam, satış ve benzeri amaçlarla kullanılması söz konusu olmayacaktır.


  • 5.3. YENİR, ilgili kişilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kendi kişisel verilerine ilişkin olarak çeşitli haklarının bulunduğunun farkındadır. İlgili kişilerin bu hakları kullanmaları halinde, buna ilişkin olarak mevzuatın izin verdiği ölçüde ve şekilde KULLANICI’nın bu kapsamda ileteceği talepleri dahilinde işlem yapacağını beyan ve taahhüt eder.


  • 5.4. Kişisel verilere ilişkin düzenlemeler hakkında ayrıntılı bilgiye sizler için hazırladığımız Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’ninden ulaşabilirsiniz.


 • 6 FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI


  • 6.1. Uygulama’nın tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları, YENİR ticari markaları, YENİR ticari görünümü veya Uygulama’nın tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları, her tür ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları münhasıran YENİR’e aittir.


  • 6.2. KULLANICI, YENİR tarafından işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetlerin ve YENİR’in yukarıda sayılan çalışmalarını ticari amaçla kullanamaz, çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türetilmiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. 


  • 6.3. KULLANICI, Uygulama dahilinde bulunan, YENİR ve/veya başka bir üçüncü kişilere ait resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul eder.


 • 7 SORUMLULUK 


  • 7.1. KULLANICI, Uygulama üzerinden Üye İşyeri’ne ait Ürün sipariş ettiğinde, YENİR sadece bir aracı olarak hareket etmektedir ve bu nedenle Üye İşyeri tarafından sunulan Ürün kalitesinden, doğru sağlanmasından ya da Üye İşyeri’nin KULLANICI’ya Uygulama üzerinden sunduğu Ürün nedeniyle vermiş olduğu zararın tazmininden YENİR’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


  • 7.2. YENİR, Uygulama üzerinden sunulan hizmetler bakımından 5651 sayılı İnternet Ortamında yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde tanımlandığı şekli ile “yer sağlayıcı” ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde tanımlandığı şekli ile “aracı hizmet sağlayıcı” sıfatına sahip olup KULLANICI bu kapsamda YENİR’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.  


  • 7.3. YENİR, KULLANICI’ya karşı işbu Sözleşme tahtında veya işbu Sözleşme ile ilgili olarak, haksız fiil sorumluluğu, adam çalıştıranın sorumluluğu dahil ve bununla sınırlı olmamak üzere, her türlü hukuki dayanağa istinaden ortaya çıkabilecek olan sadece ağır kusurunun bulunduğu hallerde ve doğrudan zararlardan sorumludur.


  • 7.4. KULLANICI, Uygulama üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili üçüncü şahıs servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda YENİR’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, YENİR’in Uygulama’nın herhangi bir cihaz ya da web tarayıcı ile uyumlu olduğuna dair bir taahhütte bulunmadığını, Uygulama’nın işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini peşinen kabul ve beyan eder.


 • 8 MÜCBİR SEBEPLER


Doğal afet, terör olayları, savaş, askeri uygulamalar, bulaşıcı ve salgın hastalıklar, yangın, deprem gibi doğal afetler, enerji ve işgücü kaybı, YENİR’in kullandığı serverların zarar görmesi, sisteme sızılması, hacklenmesi ve benzeri mücbir sebeplerin (“Mücbir Sebepler”) oluşması halinde YENİR, işbu Sözleşme’yi kısmen veya tamamen askıya alma hakkına sahip olacaktır. Sözleşme’nin işbu madde uyarınca askıya alınması nedeniyle KULLANICI, herhangi bir tazminat talebinde bulunma hakkına sahip değildir.


 • 9 SÖZLEŞME’NİN SONA ERMESİ


  • 9.1. Taraflar işbu Sözleşme’yi herhangi bir bildirime gerek olmaksızın diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. 


  • 9.2. YENİR dilediği zamanda Uygulama’yı ve/veya işbu Sözleşme’yi süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek, sona erdirebilecektir.


  • 9.3. KULLANICI, dilediği zaman işbu Sözleşme’yi Uygulama’da yer alan “Ayarlar” sekmesinden “Hesabımı Sil” seçeneğini tıklayarak sona erdirebilecektir.


 • 10 UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ


  • 10.1. İşbu Sözleşme’nin varlığı, geçerliliği ve sona ermesine ilişkin uyuşmazlıklar da dâhil olmak üzere, işbu Sözleşme’ye ilişkin veya işbu Sözleşme’den kaynaklanan bütün uyuşmazlıklar Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir.


  • 10.2. Taraflar, işbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıklarda ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde KULLANICI ve YENİR’in kayıtlı adresinin bulunduğu yerdeki tüketici hakem heyetlerinin, parasal sınırları aşan uyuşmazlıklarda KULLANICI’nın ve YENİR’in bulunduğu yerdeki tüketici mahkemelerinin yetkili olacağını kabul etmiştir.


  • 10.3. Uyuşmazlığın tüketici uyuşmazlığı olmaması halinde, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.


 • 11 SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ


İşbu Sözleşme, Taraflar’dan herhangi birisi tarafından sona erdirilmediği sürece, işbu Sözleşme’ye uygun olarak elektronik ortamda onaylanarak yürürlüğe girdiği tarihten itibaren süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.


 • 12 YÜRÜRLÜK


KULLANICI’nın, Uygulama üzerinden, “Hizmet Sözleşmesi’ni okudum ve kabul ediyorum” maddesini işaretleyip “Devam” seçeneğini tıklaması ile kabul beyanının YENİR kayıtlarına geçtiği anda Sözleşme hükümleri kabul edilmiş sayılarak Sözleşme yürürlüğe girmiş olur. KULLANICI da bu beyanı ile işbu Sözleşme’nin bütün hükümleri ile bağlı olduğunu ve bu hükümlere uymayı ve işbu Sözleşme’nin bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşyerleri İçin